Chipsy

Pravila

Shodno odredbama Zakona o igrama na sreću (“Službeni glasnik RS”, br. 18/2020), Pravilnika o bližim uslovima, odnosno sadržini pravila igara na sreću (“Službeni glasnik RS”, broj 152/20), Pravilnika o načinu utvrđivanja ispunjenosti uslova za dobijanje saglasnosti za priređivanje nagradne igre u robi i uslugama  i  načinu izveštavanja o rezultatima nagradne igre  (“Službeni glasnik RS”, broj 152/20) i Odluke broj 221/22 od 21.09. 2022. godine zakonskih zastupnika, Preduzeće za proizvodnju prehrambenih proizvoda MARBO PRODUCT DOO BEOGRAD, Đorđa Stanojevića 14, matični broj: 17075705, PIB 100002055,  dana 03.10.2022. godine, donosi:

PRAVILA NAGRADNE IGRE

“CHIPSY NAGRAĐUJE”Ovim Pravilima priređivač organizuje nagradnu igru u robi pod nazivom “CHIPSY NAGRAĐUJE” (u daljem tekstu: Nagradna igra), te ova Pravila sadrže odredbe koje se odnose na Priređivača nagradne igre, Način organizovanja nagradne igre, Nagradni fond, Uslove za učešće, Način obaveštavanja učesnika u nagradnoj igri, Odgovornost organizatora prema učesnicima nagradne igre, kao i druga pitanja od značaja za organizovanje nagradne igre u robi.

I. NAZIV, SEDIŠTE I PIB PRIREĐIVAČA

Preduzeće za proizvodnju prehrambenih proizvoda MARBO PRODUCT DOO BEOGRAD, 

Đorđa Stanojevića 14, 

matični broj: 17075705, 

PIB 100002055

 

zakonski zastupnici: Nuno Maria Simoes De Almeida Pinto Leite i Sanja Bušić 

II. NAZIV ORGANA PRIREĐIVAČA KOJI JE DONEO ODLUKU O PRIREĐIVANJU IGRE, DATUM I BROJ ODLUKE

Dana 21.09.2022. godine, zakonski zastupnici Nuno Maria Simoes De Almeida Pinto Leite i Sanja Bušić, za privredno društvo Preduzeće za proizvodnju prehrambenih proizvoda MARBO PRODUCT DOO BEOGRAD doneli su Odluku broj 221/22 da se organizuje nagradna igra pod nazivom “CHIPSY NAGRAĐUJE”.

III.  NAZIV, VREME TRAJANjA I TRŽIŠTE NA KOME SE PRIREĐUJE NAGRADNA IGRA

Organizuje se nagradna igra u robi.

Naziv nagradne igre je “CHIPSY NAGRAĐUJE”.

Nagradna igra se organizuje na teritoriji Republike Srbije (bez teritorije Kosova i Metohije) u periodu od 07.11.2022. godine do 21.12.2022. godine.

IV. USLOVI ZA UČESTVOVANJE U NAGRADNOJ IGRI

Sva punoletna fizička lica sa prebivalištem u Republici Srbiji (bez teritorije Kosova i Metohije) imaju pravo da učestvuju u Nagradnoj igri, izuzev lica zaposlenih kod priređivača i u privrednom društvu GMD SOLUTIONS DOO BEOGRAD, matični broj: 21348848 i lica zaposlenih u maloprodajnim objektima članicama DTL grupe, kao i članova njihovih najužih porodica (supružnici, deca, te roditelji i rođena braća i sestre ukoliko sa njima žive u zajednici).

 

Ukoliko je dobitnik neke od nagrada lice lišeno poslovne sposobnosti, nagradu će za njega i u njegovo ime primiti zakonski zastupnik, nakon potpisivanja izjave kojom se Priređivač oslobađa svake odgovornosti koja može nastati u vezi dodeljivanja nagrade, kao i plaćanja štete ili zahteva ma kakve prirode u vezi sa tim. Svojstvo zastupnika se dokazuju važećom originalnom dokumentacijom (Odluka o starateljstvu).

 

Organizator zadržava pravo da, po sopstvenom nahođenju, izvrši mere provere gore navedenih činjenica.

Učešćem u nagradnoj igri svi učesnici prihvataju njena pravila.J

V.  OPIS NAGRADNE IGRE

Pravo učešća i mogućnost da osvoje neku od nagrada imaju sva fizička lica sa prebivalištem u Republici Srbiji (bez teritorije Kosova i Metohije) koja tokom perioda od 07.11.2022. godine do 20.12.2022. godine u bilo kom maloprodajnom objektu DTL grupe izvrše kupovinu bilo koja dva CHIPSY proizvoda, i to:

 

 • Čips slani 40g
 • Čips pizza 40g
 • Čips pizza 80g
 • Čips slani 90g
 • Čips slani 150g
 • Čips slani 230g – Sharing bag
 • Čips slani Sharing bag 230g + 50g gratis
 • Čips rebrasti slani 40g
 • Čips rebrasti čili 40g
 • Čips rebrasti caciki 40g
 • Čips rebrasti slani 90g
 • Čips rebrasti caciki 80g
 • Čips rebrasti čili 80g
 • Čips rebrasti Cajun & Chicken 80g
 • Čips rebrasti slani 150g
 • Čips rebrasti slani 150g + 50g
 • Čips rebrasti HOT 140g
 • Čips rebrasti čili 140g
 • Čips rebrasti caciki 140g
 • Čips rebrasti čili 230g – Sharing bag
 • Čips rebrasti slani 280g
 • Kečap štapić 40g
 • Kečap štapić 80g
 • Čips Domaćinski slani 60g
 • Čips Domaćinski slani 160g
 • Čips Domaćinski kajmak 60g
 • Čips Domaćinski kajmak 160g
 • Čips Domaćinski feta 60g
 • Čips Domaćinski feta 160g
 • Čips sa ukusom Goveđih rebarca 140g
 • Čips rebrasti slani 150g PRO
 • Čips Oven Baked slani
 • Čips Oven Baked jogurt i bilje
 • Čips Oven baked sušeni paradajz
 • Čips sa ukusom Goveđih rebarca 40g
 • Čips slani 230g – Sharing bag PRO
 •  

Maloprodajni objekti DTL grupe su:

 

1PODUNAVLJE a.d.Jugoslovenske Armije 42, Bačka Palanka
2VUM d.o.o.Stefana Prvovenčanog 77/I, Šabac
3BB TRADE a.d.Trg Oslobođenja bb, Žitište
4SENTA PROMET a.d.Poštanska 13, Senta
5PRIMA NOVA d.o.o.Tekstilna 97, Leskovac
6EUROPROM d.o.o.Lukavac bb, Valjevo
7VP DIMA d.o.o.Miloša Velikog 150, Velika Plana
8KASTRUM d.o.o.Moravska 44, Petrovac na Mlavi
9STYLINE d.o.o.Đure Đakovića bb, Požarevac
10MORAVA d.o.o.Industrijska 8a, Kragujevac
11TEKIJANKA d.o.o.Đerdapska 12, Tekija
12METALAC PROLETER a.d.Rudničke vojske 18, Gornji Milanovac
13LEON CONDITORS d.o.o.Baba Zlatina 8, Vranje
14ZAMŽeleznička 40, Inđija

 

Učesnici koji izvrše gore opisanu kupovinu na kasi dobijaju fiskalni račun na kojem se nalazi tzv. PFR broj. Potrošač postaje učesnik nagradne igre slanjem SMS poruke na četvorocifreni broj 2222.

Broj 2222 biće dostupan za slanje sms-a počev od 07.11.2022. godine u 06:00 časova do 20. 12.2022. godine u 23.59 časova.

 

SMS poruka se tarifira po ceni standardnog SMS-a za MTS, A1 i Yettel mrežu (za korisnike MTS mobilne mreže: 3,64 rsd sa PDV-om, za korisnike Telenor mobilne mreže: 3,99 rsd sa PDV-om i za korisnike A1 mobilne mreže: 3,48 rsd sa PDV-om).

 

Učesnik je dužan da sačuva i fiskalni račun sa jasno vidljivim PFR brojem i spiskom kupljenih proizvoda kao dokaz o kupovini sve do uručenja nagrada.

 

Učesnici mogu dobiti više informacija o nagradnoj igri i preuzimanju nagrada (gde, kada i na koji način se nagrade mogu preuzeti) na internet stranici www.chipsynagrade.rs.

VI. IZNOS NAGRADNOG FONDA, VRSTA, BROJ I VREDNOST DOBITAKA

 

TABELA 1. NAGRADNI FOND  U RSD

 

TABELA 1. NAGRADNI FOND U RSD

 

NAZIV NAGRADE

Ukupan broj nagrada

CENA / komad bruto sa PDV-om (RSD)

Цена / total bruto sa PDV-om  (RSD)

GLAVNA

nagrada

SOFA, ŽUTI DVOSED (162Х91Х86 cm)

 

TV LG 75NANO803PA

 

SOUND BAR 

LG SN5

 

 

 

1

 

 

 

 

1

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

66.999,00

 

 

 

162.999, 00

 

 

23.699, 00

253.697, 00

 

NEDELJNA

nagrada

 

TV LG 55UP78003LB

 

6

69.499,00

 

416.994,00

 

DNEVNA

nagrada

1

 

LOPTA *

44

1.362,74

59.960, 56

DNEVNA

nagrada

2

 

RANAC **

44

2.693, 67

118.521,48

DNEVNA

nagrada

3

 

SPORTSKA TORBA ***

 

44

3.736, 16

164.391, 04

INSTANT

nagrada

 

CHIPSY POKLON PAKET

 

1056

2.160, 00

2.280.960, 00

 

NAGRADE UKUPNO RSD

3.294.524,08

 

 
*Cena lopte je 9,681 EUR, što u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan 03.10.2022. godine (117.3037 RSD za 1 EUR) sa obračunatim PDV-om iznosi 1.362,74 RSD.
 
**Cena ranca je 19,136 EUR, što u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan 03.10.2022. godine (117.3037 RSD za 1 EUR) sa obračunatim PDV-om iznosi 2.693, 67 RSD.
 
***Cena sportske torbe je 26,542 EUR, što u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan 03.10.2022. godine (117.3037 RSD za 1 EUR) sa obračunatim PDV-om iznosi 3.736, 16 RSD.
 
CHIPSY POKLON PAKET sadrži 18 kesica Chipsy slani 90gr.

 

Dobitni fond čini roba.

Broj nagrada je ograničen i ni u kom slučaju neće biti dodeljeno više nagrada od broja predviđenog ovim pravilima.

VII. NAČIN I POSTUPAK OSVAJANJA, ODNOSNO UTVRĐIVANJA DOBITAKA

Svi učesnici nagradne igre biće svrstani u bazu podataka iz koje će biti izvučeni dobitnici nagrada.

 

IZVLAČENJE GLAVNE NAGRADE

Svi učesnici koji u periodu od 07.11.2022. godine do 20.12.2022. godine ostvare gore bliže opisanu kupovinu i budu poslali SMS na broj 2222 sa odgovarajućim sadržajem biće uvršteni u bazu podataka iz koje će sam sistem (odgovarajući softver) na osnovu definisanog algoritma automatski izvući slučajnog dobitnika. 

 

Izvlačenje dobitnika  GLAVNE nagrade biće vršeno:

     – 21.12.2022. godine (učestvuju lica koja su poslala SMS na broj 2222 sa odgovarajućim sadržajem u periodu od 07.11.2022. godine u 06:00 časova do 20.12. 2022. godine u 23.59 časova)

 

Biće izvučeno ukupno 1 dobitnik glavne nagrade.

Dobitnik DNEVNE nagrade može biti dobitnik GLAVNE nagrade.

Dobitnik NEDELjNE nagrade može biti dobitnik GLAVNE nagrade

Dobitnik INSTANT nagrade može biti dobitnik GLAVNE nagrade.

 

Objavljivanje dobitnika GLAVNE nagrada biće vršeno na internet strani www.chipsynagrade.rs najkasnije u roku od 15 dana od dana izvlačenja dobitnika nagrada (biće javno objavljeno samo prve 4 cifre broja mobilnog telefona dobitnika, bez objavljivanja imena i prezimena).

 

IZVLAČENJE NEDELJNE NAGRADE

Svi učesnici koji u toku jedne nedelje trajanja nagradne igre ostvare gore bliže opisanu kupovinu i pošalju SMS na broj 2222 sa odgovarajućim sadržajem biće uvršteni u bazu podataka iz koje će sam sistem (odgovarajući softver) na osnovu definisanog algoritma automatski izvući slučajnog dobitnika. 

 

Izvlačenje dobitnika  NEDELjNIH nagrade biće vršeno:

     – 14.11.2022. godine (učestvuju lica koja su poslala odgovarajući SMS u periodu od 07.11. u 06:00 do 13.11.2022. godine u 23:59č). Izvlačiće se 1  dobitnik NEDELjNE nagrade.

     – 21.11.2022. godine (učestvuju lica koja su poslala odgovarajući SMS u periodu od 14.11. u 00:00 do 20.11.2022. godine u 23:59). Izvlačiće se 1 dobitnik NEDELjNE nagrade.

     – 28.11.2022. godine (učestvuju lica koja su poslala odgovarajući SMS u periodu od 21.11. u 00:00 do 27.11.2022. godine u 23:59). Izvlačiće se 1  dobitnik NEDELjNE nagrade.

    – 05.12.2022. godine (učestvuju lica koja su poslala odgovarajući SMS u periodu od 28.11. u 00:00 do 04.12.2022. godine u 23:59). Izvlačiće se 1  dobitnik NEDELjNE nagrade.

     – 12.12.2022. godine (učestvuju lica koja su poslala odgovarajući SMS u periodu od 05.12. u 00:00 do 11.12..2022. godine u 23:59). Izvlačiće se 1  dobitnik NEDELjNE nagrade.

     – 21.12.2022. godine (učestvuju lica koja su poslala odgovarajući SMS u periodu od 12.12. u 00:00 do 20.12.2022. godine u 23:59). Izvlačiće se 1  dobitnik NEDELjNE nagrade.

 

Biće izvučeno ukupno 6 dobitnika NEDELJNE nagrade.

 

Jedno lice ne može biti dobitnik NEDELJNE nagrade više puta.

Dobitnik NEDELJNE nagrade može biti dobitnik instant nagrade.

Dobitnik NEDELJNE nagrade može biti dobitnik dnevne nagrade.

Dobitnik NEDELJNE nagrade može biti dobitnik glavne nagrade.

 

Objavljivanje dobitnika NEDELJNE nagrade biće vršeno na internet strani www.chipsynagrade.rs najkasnije u roku od 15 dana od dana utvrđivanja dobitnika nagrada (biće javno objavljeno samo prve 4 cifre broja mobilnog telefona dobitnika, bez objavljivanja imena i prezimena).

 

IZVLAČENJE DNEVNIH NAGRADA

Svi učesnici koji u toku jednog dana u periodu od 07.11. do 20.12.2022. godine ostvare gore bliže opisanu kupovinu i budu poslali SMS na broj 2222 sa odgovarajućim sadržajem biće uvršteni u bazu podataka iz koje će sam sistem (odgovarajući softver) na osnovu definisanog algoritma automatski izvući slučajnog dobitnika. 

 

Izvlačenje dobitnika DNEVNE nagrade biće vršeno svakog dana tokom trajanja nagradne igre počev od 08.11.2022. godine u 09:30 časova.

 

U izvlačenju dnevnih nagrada učestvuju učesnici koji su prethodnog dana u odnosu na dan izvlačenja poslali SMS na broj 2222 sa odgovarajućim sadržajem.

 

Biće izvučeno ukupno po 44 dobitnika svake od DNEVNIH nagrada.

 

Jedno lice ne može biti dobitnik DNEVNE nagrade više puta.

Dobitnik DNEVNE nagrade može biti dobitnik instant nagrade.

Dobitnik DNEVNE nagrade može biti dobitnik nedeljne nagrade.

Dobitnik DNEVNE nagrade može biti dobitnik glavne nagrade.

 

Objavljivanje dobitnika DNEVNE nagrade biće vršeno na internet stranici www.chipsynagrade.rs najkasnije u roku od 15 dana od dana izvlačenja dobitnika nagrada (biće javno objavljeno samo prve 4 cifre broja mobilnog telefona dobitnika, bez objavljivanja imena i prezimena).

 

IZVLAČENJE INSTANT NAGRADE

Svi učesnici koji u toku jednog sata u periodu od 07.11. do 21.12.2022. godine ostvare gore bliže opisanu kupovinu i budu poslali SMS na broj 2222 sa odgovarajućim sadržajem biće uvršteni u bazu podataka iz koje će sam sistem (odgovarajući softver) na osnovu definisanog algoritma automatski izvući slučajnog dobitnika. 

 

Izvlačenje dobitnika INSTANT nagrade biće vršeno svakih sat vremena, i to narednog sata za učesnike koji su poslali SMS na broj 2222 sa odgovarajućim sadržajem u prethodnom satu.

 

Biće izvučeno ukupno 1056 dobitnika INSTANT nagrade, svaki sat po 1 dobitnik.

 

Jedno lice može biti dobitnik INSTANT nagrade više puta.

Dobitnik INSTANT nagrade može biti dobitnik dnevne nagrade.

Dobitnik INSTANT nagrade može biti dobitnik nedeljne nagrade.

Dobitnik INSTANT nagrade može biti dobitnik glavne nagrade.

 

Objavljivanje dobitnika INSTANT nagrade biće vršeno na internet strani www.chipsynagrade.rs najkasnije u roku od 3 dana od dana utvrđivanja dobitnika nagrada (biće javno objavljeno samo prve 4 cifre broja mobilnog telefona dobitnika, bez objavljivanja imena i prezimena).

 

Ukoliko u jednom satu ne bude bilo učesnika, nagrada predviđena za taj sat ostaće nedodeljena.

 

Izvlačenje i utvrđivanje rezervnih dobitnika nagrade

Biće izvučena po pet rezervnih dobitnika za GLAVNU, NEDELjNU I DNEVNE nagrade.

Rezervni dobitnici za INSTANT nagrade neće biti izvlačeni.

 

VIII. NADZOR NAD POSTUPKOM IZVLAČENJA DOBITNIKA NAGRADNE IGRE

O ishodu utvrđivanja dobitnika vodi se zapisnik koji mora sadržavati: mesto i vreme utvrđivanja dobitnika, datum odobrenja nagradne igre, datum i naziv dnevnog lista u kome su objavljena pravila nagradne igre, ime i prezime lica koje je vodilo postupak utvrđivanja, imena i prezimena predsednika i članova komisije, način utvrđivanja dobitnika, ime, prezime i  adresu, te naziv i vrednost nagrade dobitnika.

 

Zapisnik potpisuju svi članovi komisije.

 

Nadzor nad sprovođenjem postupka utvrđivanja dobitnika nagradne igre sprovodi komisija od tri člana, i to: 

Selena Milanović, Luka Stevandić i Katarina Mladenović.

 

IX.  NAČIN OBJAVLJIVANjA IZNOSA FONDA DOBITAKA I REZULTATA IGARA

Fond dobitaka nagradne igre i rezultati igre biće objavljeni na internet stranici www.chipsynagrade.rs (biće javno objavljeno samo prve 4 cifre broja mobilnog telefona dobitnika, bez objavljivanja imena i prezimena).

 

X. OBAVEŠTAVANJE DOBITNIKA O OSVOJENIM NAGRADAMA

 

OBAVEŠTENJE DOBITNIKA O OSVOJENOJ NEDELJNOJ,  DNEVNOJ I INSTANT  NAGRADI

Istog dana kada je nagrada izvučena, priređivač će obavestiti dobitnika SMS-om na broj mobilnog telefona sa kog je poslao sms za učešće u nagradnoj igri, o nagradi koju je osvojio,kao i o obavezi da u roku od 48 časova od prijema ovog SMS-a priređivaču dostavi lične podatke (ime, prezime i adresu za isporuku nagrade) i fotografiju fiskalnog računa kao dokaz o izvršenoj kupovini, a sve to na mail adresu chipsynagrade@gmd.rs.

 

Ukoliko iz bilo kog razloga priređivač posumnja u tačnost i zakonitost fiskalnog računa koji predstavlja dokaz o izvršenoj kupovini, isti je slobodan da bez obrazloženja od dobitnika zatraži originalni račun na neposredni uvid.  Dobitnik je dužan da mu isti dostavi neposredno ili putem pošte/kurirske službe u roku od 3 radna dana od dana prijema zahteva, a u suprotnom isti gubi pravo na nagradu i time prestaju dalje obaveze priređivača prema dobitniku, a predmetna nagrada će biti dodeljena rezervnom dobitniku.

 

Priređivač će nedeljne nagrade dostaviti dobitnicima putem kurirske službe i to najkasnije 30 dana od dana završetka nagradne igre.

 

Priređivač će nedeljne nagrade dostaviti dobitnicima putem kurirske službe i to najkasnije 30 dana od dana završetka nagradne igre.

 

Priređivač će nedeljne nagrade dostaviti dobitnicima putem kurirske službe i to najkasnije 30 dana od dana završetka nagradne igre.

 

Prilikom preuzimanja nagrade, dobitnik nagrade je dužan da potpiše pristanak za prihvatanje nagrade. 

 

Ukoliko dobitnik u navedenim rokovima, na gore bliže opisan način, ne dostavi lične podatke (ime, prezime i adresu) i fotografiju fiskalnog računa ili ne preuzme nagradu u skladu sa ovim Pravilima, gubi pravo na istu i time prestaju dalje obaveze priređivača prema dobitniku, a predmetna nagrada će biti dodeljena rezervnom dobitniku.

 

Pri preuzimanju nagrada dobitnik odnosno osoba koju dobitnik na to ovlasti specijalnim punomoćjem, potpisuju izjavu o preuzimanju nagrade, čime prestaju sve dalje obaveze priređivača nagradne igre prema dobitniku, a sve u skladu sa pozitivnim propisima.

 

Osvojene nagrade nisu prenosive i dobitnici kod priređivača ih ne mogu zameniti za novčanu protivvrednost niti za bilo koju drugu nagradu.

 

OBAVEŠTENJE DOBITNIKA O OSVOJENOJ GLAVNOJ NAGRADI

Priređivač će dobitnika obavestiti pozivanjem navedenog broja mobilnog telefona minimum dva uzastopna dana za redom u različito vreme, a ukoliko se dobitnik ne javi na telefonski poziv priređivača, priređivač će mu poslati sms kojim će ga obavestiti da je dobitnik nagrade u ovoj nagradnoj igri i pozvati ga da se javi najkasnije u roku od 48h od dana prijema sms-a, na telefon priređivača na broj +381 11 7706275  u vremenu od 09:00 do 17:00 časova, od ponedeljka do petka, osim u vreme državnih praznika, i ovlašćenom licu Priređivača saopšti svoje ime i prezime, adresu prebivališta, jedinstveni matični broj građana, kopiju lične karte, kontakt telefon, te dostavi fiskalni račun sa isečkom za proces validacije.

 

Ukoliko se dobitnik ne javi ili ne preuzme GLAVNU nagradu u ostavljenom roku ili ukoliko nije u mogućnosti da dostavi na uvid original fiskalnog računa i isečka na kome se nalazi jedinstveni kod, gubi pravo na nagradu, te se ista ima dodeliti sledećem rezervnom dobitniku.

 

Priređivač će glavnu nagradu dostaviti dobitniku na adresu dobitnika i to najkasnije u roku od 30 dana od dana završetka nagradne igre.

 

Ukoliko dobitnik ne ispuni gore označene obaveze, te stoga mu ne bude moguće uručiti nagradu, isti gubi pravo na nagradu i time prestaju dalje obaveze priređivača prema dobitniku.

 

Pri preuzimanju nagrada dobitnik odnosno osoba koju dobitnik na to ovlasti specijalnim overenim punomoćjem, potpisuju izjavu o preuzimanju nagrade čime prestaju sve dalje obaveze priređivača nagradne igre prema dobitniku, a sve u skladu sa pozitivnim propisima.

 

Osvojene nagrade dobitnici kod priređivača ne mogu zameniti za novčanu protivrednost niti za bilo koju drugu nagradu.

 

Dobitnik nagrade mora najkasnije prilikom preuzimanja nagrade da dostavi priređivaču original fiskalnog računa i isečak sa jedinstvenim kodom kao dokaz kupovine.

 

U slučaju da se priređivač odluči da organizuje svečanost za dodelu nagrade isti ne snosi troškove prevoza ili putovanja dobitnika koji se odnose na njegovo prisustvo na gore opisanoj svečanosti.

 

XI. NAČIN OBAVEŠTAVANJA UČESNIKA U IGRI O PRAVILIMA IGRE

Pravila igre biće objavljena u dnevnom listu „Danas“ koji se distribuira na teritoriji cele Srbije i na internet stranici  www.chipsynagrade.rs   najmanje 8 dana pre otpočinjanja nagradne igre i o tome će priređivač obavestiti Upravu za igre na sreću u roku od tri dana od dana objavljivanja.

 

XII POSTUPAK U SLUČAJU OTKAZIVANJA NAGRADNE IGRE

Priređivač ima pravo da uz javno obaveštavanje jednostrano otkaže nagradnu igru u bilo kojoj fazi ukoliko je došlo do događaja koji imaju karakter više sile. Višom silom će se posebno, ali ne i isključivo, smatrati proglašenje epidemije zarazne bolesti na teritoriji Republike Srbije ili delu teritorije, proglašenje vanrednog stanja i druge mere donete od strane nadležnih državnih organa koje ograničavaju sprovođenje nagradne igre i/ili dodelu i preuzimanje nagrada.

 

Ako bi nastala neka od gore navedenih okolnosti dodeljivanje i distribucija nagrada će biti odmah obustavljena jednostranom odlukom priređivača, te će priređivač javno objaviti razloge koji su doveli do prekida izvlačenja i distribucije nagrada.

 

XIII ODGOVORNOST PRIREĐIVAČA PREMA UČESNICIMA U IGRI

Priređivač garantuje da će se prilikom organizovanja nagradne igre, u svemu pridržavati navedenih Pravila i zakonskih propisa.

 

Priređivač zadržava pravo da diskvalifikuje učesnike koji ne poštuju pravila.

 

Priređivač garantuje da će dobitnicima dodeliti nagrade bliže opisane u Paragrafu VI, te da iste ni u kom slučaju ne mogu biti zamenjene za novac.

 

Sve potrebne informacije u vezi sa nagradnom igrom učesnik može dobiti pozivom na broj priređivača +381 11 7706275  u vremenu od 09:00 do 17:00 časova, od ponedeljka do petka, osim u vreme državnih praznika.

 

XIV  SAGLASNOST

Učestvovanjem u nagradnoj igri svaki učesnik prihvata prava i obaveze iz ovih Pravila, i u vezi sa tim se obaveštava i pristaje: 

 

 • da se njegovi podaci o ličnosti koji su dostupni priređivaču čuvaju u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti i da isti mogu biti korišćeni samo u cilju ispunjenja obaveza od strane priređivača koje su propisane odedbama iz članova 108 i 110 Zakona o igrama na sreću, a sve u skladu sa odredbom iz člana 12 u vezi sa članom 23   Zakona o zaštiti podataka o ličnosti („Sl. glasnik RS“, br. 87/2018). Priređivač će od učesnika kao podatke o ličnosti prikupljati samo broj mobilnog telefona.

 

Učestvovanjem u nagradnoj igri svaki učesnik prihvata prava i obaveze iz ovih Pravila, i u vezi sa tim se obaveštava i pristaje: 

 • da se njegovi podaci o ličnosti koji su dostupni priređivaču čuvaju u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti i da isti mogu biti korišćeni samo u cilju ispunjenja obaveza od strane priređivača koje su propisane odedbama iz članova 108 i 110 Zakona o igrama na sreću, kao i odredbama Zakona o porezu na dohodak građana, te radi dostavljanja nagrada, a sve u skladu sa odredbom iz člana 12 u vezi sa članom 23   Zakona o zaštiti podataka o ličnosti („Sl. glasnik RS“, br. 87/2018). Priređivač će od dobitnika nagrada kao podatke o ličnosti prikupljati ime i prezime, adresu prebivališta, broj mobilnog telefona, e-mail, jmbg (ako je potrebno za prijavu i naplatu poreza na dohodak građana). 

XV ISKLJUČENjE ODGOVORNOSTI U SPOROVIMA

Svi zahtevi za dodelu nagrada koje priređivač bude primio nakon isteka roka trajanja nagradne igre ili rokova za ostvarivanje pojedinih prava predviđenih ovim Pravilima neće se razmatrati, niti će na osnovu tih zahteva učesnik-igrač ostvarivati bilo kakva prava prema priređivaču.

 

Učesnici koji učestvuju u nagradnoj igri nemaju pravo da zahtevaju drugačije nagrade ili nagrade u većim količinama od onih koje su navedene u ovim Pravilima.

XVI ISKLJUČENjE ODGOVORNOSTI

Sve zahteve u vezi sa upotrebnom vrednošću i kvalitetom nagrada, dobitnici će uputiti direktno dobavljaču nagrada i predstavnicima robnih marki dodeljenih materijalnih proizvoda.

 

Priređivač neće snositi odgovornost za pretrpljenu materijalnu ili nematerijalnu štetu (uključujući stvarnu štetu i izmaklu dobit), koji nastanu kao posledica učestovanja u nagradnoj igri i osvajanja nagrada, izuzev odgovornosti koja se ne može zakonski izuzeti.

XVII POREZ NA DOHODAK GRAĐANA

Priređivač se obavezuje da umesto dobitnika plati porez na dobitke od igara na sreću, u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak građana i to samo i isključivo ukoliko mu dobitnik dostavi sve lične podatke neophodne za podnošenje poreske prijave. 

XVIII TROŠKOVI

Troškove organizovanja nagradne igre snosi priređivač.

XIX OBJAVLJIVANJE

Pravila nagradne igre biće deponovana kod priređivača.

 

Po okončanju nagradne igre, priređivač će u roku od 30 dana obavestiti Upravu za igre na sreću o rezultatima nagradne igre sa podacima o:

     – fondu dobitaka sa specifikacijom nagrada i dokazima o njihovoj vrednosti;

     – dobitnicima.

XX NADLEŽNOST U SLUČAJU SPOROVA

U slučaju spora nadležan je nadležan sud u Beogradu.

XXI STUPANJE NA SNAGU

Ova pravila stupaju na snagu po dobijanju saglasnosti ministra finansija.

u Beogradu, dana 03.10.2022.godine

 

 

za Preduzeće za proizvodnju prehrambenih proizvoda MARBO PRODUCT DOO BEOGRAD

 

 

____________________________________

Nuno Maria Simoes De Almeida
Pinto Leite, direktor

 

 

____________________________________

Sanja Bušić, ostali zastupnik